De Relatie Tussen Studenten en hun Onderwijsinstelling in het Hoger Afstandsonderwijs.

Translated title of the thesis: The Relationship Between Students and Their Educational Institution in Higher Distance Education.
  • Karl Van Karnenbeek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Open Universiteit (OU) is een hoger onderwijsinstelling die al jaren ervaring heeft met het geven van afstandsonderwijs. Net als veel andere onderwijsinstellingen die afstandsonderwijs aanbieden, heeft de OU te maken met grote uitval onder studenten. Goede relaties tussen studenten en de onderwijsinstelling blijken een positieve invloed te hebben op de betrokkenheid van studenten bij hun studie, loyaliteit aan een onderwijsinstelling en het voorkomen van studentenuitval. Op dit moment is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop studenten in het hoger afstandsonderwijs de kwaliteit van relaties met hun onderwijsinstelling ervaren. Het doel van deze studie was om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de relatie tussen de OU en haar studenten. Door middel van een vragenlijst met een critical incident technique (CIT) werden positieve (n = 107) en negatieve (n = 86) beschrijvingen van OU-studenten (N = 108) verzameld. OU-studenten beschreven als positieve ervaringen: positieve begeleiding, competentie ontwikkeling, goede communicatie naar studenten en algemene tevredenheid. Als negatieve ervaringen werden beschreven: onzekerheid bij studenten, affectief conflict, communicatie vanuit personeel, competentie frustratie en chaos bij studenten. De OU-studenten beschreven ook de wens wat de OU anders had kunnen doen: organisatorische verbeteringen voor studenten, persoonlijke aandacht, aandacht voor persoonlijke leerbehoefte en goede communicatie naar studenten. Deze studie draagt bij aan de theoretische en praktische implicaties van onderzoek naar relatiekwaliteit in het hoger afstandsonderwijs en hoe relationele aspecten belangrijk zijn voor studenten die online les volgen.
Date of Award26 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor) & Ingrid Snijders (Supervisor)

Keywords

  • Student-docent relatie
  • student-onderwijsinstelling relatie
  • relatiekwaliteit
  • afstandsonderwijs
  • critical incident technique

Cite this

'