De Relatie Tussen Transformationeel Leiderschap, Teamleren en Innovatief Gedrag van Leerkrachten in het Primair Onderwijs

Translated title of the thesis: The Relationship Between Transformational Leadership, Team Learning and Innovative Teacher Behavior in Primary Education
  • Kim Verheijen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Samenvatting
Innovatief gedrag (het zelf geïnitieerd proces van ideegeneratie, ideepromotie en ideerealisatie) van leerkrachten is van belang voor het succes van scholen. Om innovatief gedrag te stimuleren, is het belangrijk te weten in welke mate verschillende factoren hieraan gerelateerd zijn. Uit de literatuur blijkt dat het verband tussen transformationeel leiderschap (leiderschap dat veranderingen ondersteunt door individuele ondersteuning, intellectuele stimulatie en visie bouwen) en innovatief gedrag van leerkrachten wordt gemedieerd door variabelen in de schoolomgeving. Onderzoek naar deze relaties is echter nog beperkt. Het huidige onderzoek richt zich op de relatie tussen transformationeel leiderschap, innovatief gedrag en teamleren (de interactie tussen teamleden die tot veranderingen of verbeteringen leidt voor de school) omdat teamleren sociaal-cognitieve processen bevat die de interactie tussen leerkrachten beschrijven. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Wat is de relatie tussen transformationeel leiderschap en het innovatief gedrag van leerkrachten en in hoeverre is teamleren hierin mediërend? Om deze vraag te beantwoorden, is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd waarbij 122 leerkrachten uit het primair onderwijs een zelfrapportagevragenlijst hebben ingevuld. De relaties zijn onderzocht door middel van diverse regressie- en mediatieanalyses. Uit de resultaten blijkt dat zowel de mate van individuele ondersteuning en intellectuele stimulatie door de transformationeel leidinggevende als teamleren een relatie vertonen met collectief innovatief gedrag. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het innovatief gedrag van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs en aan oplossingen voor de uitdagingen waar het onderwijs mee te maken heeft.
Date of Award17 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorArnoud Evers (Supervisor) & Stefan Robbers (Supervisor)

Keywords

  • transformationeel leiderschap
  • innovatief gedrag
  • teamleren
  • leerkrachten

Cite this

'