De risico’s bij een IT Project Portfolio

Translated title of the thesis: The risks with an IT Project Portfolio
  • T (Thijs) Otten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt een derde cyclus van Design Science doorlopen over de risico’s die er spelen bij IT Project Portfolio, omdat de nadruk eerder nog niet goed heeft gelegen op het Project Portfolio niveau.
Vanuit het theoretisch kader zijn de in eerdere onderzoeken gevonden IT Project Portfolio risico’s opnieuw geanalyseerd en ondergebracht in een nieuwe risicolijst, bestaande uit 16 IT Project Portfolio risico’s.
De risicolijst wordt door middel van een Single Case Study gevalideerd in de empirie. Hierbij wordt de lijst getoetst door middel van het afnemen van semigestructureerde interviews bij informanten in een grote nationale ICT en telecom organisatie.
Alle 16 risico’s worden gevalideerd en bevestigd vanuit de empirie. Hierbij worden de risico’s toegelicht met de redenen waarom ze van toepassing zijn.
Dit resulteert in een overzichtelijke IT Project Portfolio risicolijst die gebruikt kan worden voor deze organisatie om inzicht te krijgen in de IT Project Portfolio risico’s die hier spelen. Zodra de uitkomsten en conclusies worden gecombineerd met gelijkwaardige onderzoeken kunnen hier algemeen geldende conclusies uit worden opgesteld.
Date of Award10 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Irene Vanderfeesten (Co-assessor)

Keywords

  • IT
  • Project Portfolio
  • Risico’s
  • Single Case Study

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'