De rol van EA in strategische planning voor digitale transformaties in de geestelijke gezondheidszorg

Translated title of the thesis: The role of EA in strategic planning for digital transformations in mental healthcare
  • J. Mooijman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Digitalisering van het zorgaanbod is een belangrijke ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg voor het betaalbaar, toegankelijk en voldoende van kwaliteit houden van zorgverlening. De toepassing, het gebruik én het succes van digitale technologie blijft echter al geruime tijd achter bij de verwachtingen. Om te profiteren van digitale technologie, moeten organisaties een digitale strategie formuleren. Enterprise architectuur (EA) is waardevol bij strategieformulering en implementatie van digitale technologie. Hiervoor stellen enterprise architecten EA-artifacts op, die helpen bij de communicatie tussen business- en IT-stakeholders. Er is echter onvoldoende begrip hoe digitale transformatie-projecten een bijdrage kunnen leveren aan EA-artifacts. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen welke elementen uit het strategisch planningsproces voor digitale transformatie bruikbare informatie leveren voor EA-artifacts en op welke manier EA-artifacts worden gebruikt. Hiervoor is een single casestudy uitgevoerd bij een Nederlandse zorginstelling. Op basis van deze casestudy kan worden geconcludeerd dat binnen de organisatie het ontbreekt aan een uitgewerkte digitale visie en strategie en dat de organisatie beperkt voordeel haalt uit digitale technologie. Er is geen strategisch planningsproces waargenomen en er blijkt nauwelijks sprake te zijn van een geformaliseerde set EA-artifacts. Onduidelijkheid rond EA maakt nader onderzoek noodzakelijk naar hoe EA praktische meerwaarde voor de organisatie kan aantonen.
Date of Award18 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorRogier van de Wetering (Examiner) & Frank Grave (Supervisor)

Keywords

  • Enterprise architectuur
  • strategische planning
  • digitale transformatie
  • digitalisering
  • geestelijke gezondheidszorg
  • e-health

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'