De rol van framing in Agile IT-projecten

Translated title of the thesis: The role of framing in Agile IT-projects
  • W. Palm

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De cognitieve bias framing kan impact hebben op de besluitvorming in Agile IT-projecten. Framing verwijst naar de manier waarop informatie wordt gepresenteerd of geframed. Hierdoor kan risico of risicomijdend gedrag ontstaan zonder rekening te houden met de gevolgen. Doel van dit onderzoek is de rol van framing in Agile IT-projecten te onderzoeken. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat traditionele IT-projecten vatbaar zijn voor framing vanwege hun complexiteit, wat leidt tot het niet halen van de planning, hogere kosten en lagere kwaliteit. Er is weinig relevante informatie gevonden over de werking van framing in Agile IT-projecten. Het onderzoek gebruikte semigestructureerd interviews met 18 respondenten van drie verschillende organisaties om gegevens te verzamelen. De thematische analyse toonde aan dat framing de meeste impact heeft op de functionaliteit in Agile IT-projecten. Dit wordt veroorzaakt door de manier waarop informatie geformuleerd en gepresenteerd wordt binnen en naar het Scrum-team. De volledige toepassing van het Agile frame(work) kan deze vooringenomenheid verminderen. De theoretische relevantie van de studie is het verschaffen van nieuwe inzichten in de impact van framing in Agile IT-projecten, terwijl de praktische relevantie ligt in het vergroten van het bewustzijn van het probleem en het bevorderen van het gebruik van de Agile werkwijze.
Date of Award21 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorNick Benschop (Supervisor) & Montse Prats López (Examiner)

Keywords

  • Framing
  • bias
  • Agile
  • Waterval

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'