De rol van gedeelde verantwoordelijkheid in zelf organiserende teams in een Agile omgeving
: Een onderzoek van projectteams binnen overheidsorganisaties waarbij wordt onderzocht wat de rol van gedeelde verantwoordelijkheid in zelf organiserende teams in een Agile omgeving is .

Translated title of the thesis: The role of shared responsibility in self-organizing teams in an Agile environment: A study of project teams within governments to investigate the role of shared responsibility in self-organizing teams in an Agile environment .
  • Sam van de Kreeke

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Zelforganiserende teams staan bekend om hun aanzienlijke autonomie bij besluitvorming, werklastbeheer en taakverdeling. Onderzoek in de literatuur toont aan dat dit een positieve invloed heeft op teamprestaties. Zelfsturende teams bestaan doorgaans uit 10 tot 15 teamleden die verantwoordelijkheden van voormalige supervisors overnemen en opereren op basis van de bedrijfsvisie van het senior management. Ze zijn zelflerend, stellen hun eigen werkroosters op, tonen een hogere betrokkenheid bij de organisatie en werken nauw samen met andere afdelingen.
Dit onderzoek richt zich op de kenmerken van gedeelde verantwoordelijkheid binnen zelforganiserende teams in een Agile omgeving, waarom deze kenmerken van belang zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast. Zeven belangrijke factoren, waaronder collectieve besluitvorming, zelftoewijzing, zelfmonitoring, cross-functionaliteit, de behoefte aan specialisatie, zelfevaluatie en zelfverbetering, vormen het kader voor dit onderzoek.
Dit onderzoek biedt inzicht in de praktijk van gedeelde verantwoordelijkheid in zelforganiserende Agile teams. Resultaten tonen aan dat de meeste teams sprintgewijs werk inschatten en plannen, maar teamnormen en -principes slechts sporadisch bespreken. Collectieve besluitvorming gebeurt vaak per sprint, waarbij committeren aan teamdoelstellingen als cruciaal wordt beschouwd. Zelftoewijzing blijkt dagelijks toegepast te worden en bevordert flexibiliteit en werkplezier en ook zelfmonitoring is belangrijk. Echter ziet men technische en organisatorische cross-functionaliteit minder vaak terug in de praktijk dan in de literatuur gesuggereerd wordt. Dat geldt ook voor de behoefte aan specialisatie. Zelfevaluatie wordt als belangrijkste factor gezien, dit vormt het proces naar echte verbetering. Zelfverbetering wordt als relevant beschouwd, maar tijdsdruk kan de implementatie belemmeren.
Date of Award16 Sept 2023
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Supervisor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Gedeelde verantwoordelijkheid,
  • Zelf organiserende teams
  • Agile omgeving
  • Projectsucces
  • IT teams

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'