De rol van het Deaf effect in Agile IT-projecten

Translated title of the thesis: The role of the Deaf effect in Agile IT-projects
  • M Geluk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met een verschuiving van Waterval naar Agile IT-projecten blijven organisaties problemen ondervinden en blijven IT-projecten falen. Een belangrijke oorzaak blijken menselijke beslissingsfouten (decision biases). Dit onderzoek richt zich op de decision bias: het deaf effect. Dit is een fenomeen waarbij besluitvormers negatieve feedback of risicowaarschuwingen naast zich neer leggen en doorgaan. Tot op heden is onvoldoende bekend over de rol van het deaf effect in Agile IT-projecten, waardoor organisaties geen passende tegenmaatregelen kunnen treffen en falende IT-projecten blijven manifesteren. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de rol van het deaf effect binnen Agile IT-projecten. De hoofdvraag luidt als volgt: Welke rol speelt het deaf effect in Agile IT-projecten? Met literatuuronderzoek zijn oorzaken, gevolgen en tegenmaatregelen van traditionele IT-projecten in kaart gebracht en doormiddel van achttien semigestructureerde interviews voor Agile IT-projecten. Hieruit blijkt dat het deaf effect niet verdwenen is binnen Agile IT-projecten. De rol is dus niet verdwenen, maar kan op een andere manier veroorzaakt of bestreden worden. Door oorzaken, gevolgen en tegenmaatregelen in kaart te brengen kunnen professionals het deaf effect in Agile IT-projecten voorkomen en bestrijden. Daarnaast kan wetenschappelijke literatuur aangevuld worden met inzichten over de rol van het deaf effect in Agile IT-projecten.
Date of Award29 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorNick Benschop (Supervisor) & Montse Prats López (Examiner)

Keywords

  • Decision bias
  • countermeasures
  • consequences
  • deaf effect
  • causes
  • Agile-Scrum

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'