De rol van het near completion effect tijdens Agile IT-projecten: “Waar ligt de finish?”

Translated title of the thesis: The role of the near completion effect during Agile IT-projects: “Where is the finish line?”
  • T. (Thomas) Franken

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het near completion effect omvat dat hoe dichter men bij een doel komt, hoe lastiger het is om te stoppen. Het effect werkt irrationele beslissingen over projectvoortzetting in de hand en veroorzaakt projectescalatie met substantiële gevolgen voor organisaties. De rol van het effect is in Waterval onderzocht, maar nauwelijks in Agile context. Dit creëert mogelijk een blinde vlek bij organisaties. Dit onderzoek beschrijft de rol van het effect tijdens Agile IT-projecten en bijbehorende impact op tijd, kosten, kwaliteit en functionaliteit. Het onderzoek is gestoeld op literatuuronderzoek waarin het effect tijdens Waterval IT-projecten is bestudeerd. De bevindingen zijn geconfronteerd met praktijkbevindingen die verkregen zijn met behulp van semigestructureerde interviews. Uit dit onderzoek blijken de belangrijkste oorzaken de menselijk psyche, projectkarakteristieken en tijdsdruk. Daarnaast blijkt dat de gevolgen van het effect tijdens Agile IT-projecten milder zijn dan tijdens Waterval IT-projecten. Er worden tegenmaatregelen gesuggereerd die organisaties kunnen helpen het effect te voorkomen of tegen te gaan. Tegenmaatregelen als continu reflecteren, iteratief werken en goed stakeholdermanagement helpen organisaties mogelijk minder verlies te leiden als gevolg van het effect. De nieuwe kennis uit dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en maakt de wetenschap bewust van de impact die veranderende ontwikkelmethoden hebben op het effect.
Date of Award11 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorNick Benschop (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Agile
  • Cognitieve biases
  • Near completion effect
  • Projectescalatie
  • Besluitvorming
  • IT projecten

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'