De rol van het sunk-cost-effect in Agile IT-projecten

Translated title of the thesis: The role of the sunk cost bias in Agile IT projects
  • E. Ridders

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het sunk-cost-effect is een van de belangrijkste redenen om falende IT-projecten te continueren; het is een decision bias waarbij de beslisser beïnvloed wordt door investeringen uit het verleden. Voorheen is onderzoek gedaan naar de rol van het sunk-cost-effect in waterval IT-projecten. Vanwege de opkomst van iteratieve en incrementele werkwijzen wordt het relevant onderzoek te doen naar de rol van het sunk-cost-effect binnen Agile IT-projecten. Het onderzoek is gebaseerd op een literatuuronderzoek gecombineerd met semigestructureerde interviews met beslissingsbevoegden bij drie organisaties. Onderzocht wordt of het sunk-cost-effect zich voordoet in Agile IT-projecten, hoe het zich mogelijk manifesteert, en wat de mogelijke invloed ervan is.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het sunk-cost-effect zich manifesteert binnen Agile IT-projecten. Het sunk-cost-effect doet zich voor wanneer men zich er niet op bedacht is. Projecten duren regelmatig langer, brengen hogere kosten met zich mee en leveren minder functionaliteit tegen een lagere kwaliteit. Tegenmaatregelen zijn bijvoorbeeld het sturen op het leveren van waarde, het houden van reflectiemomenten en het op een juist toepassen van de Agile-werkwijze.

De kennis over Agile werken kan gebruikt worden om het sunk-cost-effect te verminderen of voorkomen. Agile-teams met een hogere staat van volwassenheid kunnen het sunk-cost-effect effectiever tegengaan.
Date of Award9 Apr 2021
Original languageDutch
SupervisorVanessa Dirksen (Examiner) & Nick Benschop (External assessor)

Keywords

  • Agile
  • Bias
  • Sunk-cost-effect
  • Waterval

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'