De rol van illusion-of-control in een agile IT-omgeving

Translated title of the thesis: The role of illusion-of-control in an agile IT environment
  • B. (Bastiaan) Spijkman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij het vertrouwen dat projecten in control zijn word doorgaan met een falend project aannemelijker. Veel onderzoek is gedaan naar de factoren die op deze escalatie van toepassing zijn. Decision biases en specifiek illusion-of-control is hier één van. Illusion-of-control is het gevoel uitkomsten te beïnvloeden die niet van een handeling afhankelijk zijn. Deze scriptie onderzoekt de rol van illusion-of-control in een agile IT omgeving. Illusion of control kan een andere uitwerking hebben in agile IT projecten door de gebruikte managementmethode. Dit exploratief onderzoek is uitgevoerd middels het voeren van semigestructureerde interviews bij drie grote Nederlandse organisaties die agile werken. Illusion-of-control manifesteert zich anders in agile echter de gevolgen dat projecten vertragen met stijgende kosten lijkt bij agile even actueel als bij waterval projecten. Dit is tegen de verwachting in dat agile dit tegen zou kunnen gaan. Daarnaast is het effect op de geleverde kwaliteit en functionaliteit niet wezenlijk anders dan bij waterval projecten. Verder biedt dit onderzoek mogelijkheden voor verder onderzoek en handvatten voor de praktijk in het herkennen en tegengaan van illusion-of-control.
Date of Award11 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorNick Benschop (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Agile
  • Illusion of control
  • decision biases
  • cognitieve biases
  • IT projecten
  • Project escalatie
  • Interview

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'