De rol van macht op het innovatief vermogen binnen samenwerking in de MKB context

  • J. (Jordy) Bouwknegt

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Innovation in business is growing in importance each day. But how can innovation be achieved in collaborations with other organizations? And what factors to bear in mind? This research focusses on the impact of power differences on the innovation in collaborations in the context of small and medium enterprises. The data collection method of this explorative research is based on interviews in four case collaborations. The data collection is performed on the basis of a standard interview protocol to ensure that events are captured that give insights in power differences, innovation and trust within the collaboration. The result of this research joins earlier research papers that approaches collaboration as a social structured network. Which means that this research also indicates that innovation in collaboration heavily depends on trust within the collaboration. Power differences negatively influences trust within the collaboration and therefore also the innovative power in the collaboration. A positive variable on innovation that is also gained from the data collection is the importance of (structural) communication in collaborations. Practical tips and suggestions for further research in the field of power differences and collaborations could be drafted based of these results and conclusions.

Innoveren wordt steeds belangrijker. Maar hoe innoveer je samen? En welke factoren zijn daarbij van invloed? Dit onderzoek gaat in op de beïnvloeding van macht op de innovatie binnen samenwerkingen binnen de context van het MKB. Dit exploratieve onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews binnen vier casus samenwerkingen. Hierbij is gebruik gemaakt van een vast interview protocol om events vast te stellen die een uiting van machtsverschil duiden, duiden op een mate van vertrouwen of duiden op innovatie events. De resultaten sluiten aan bij de zienswijze van samenwerkingen als sociaal systeem, daarmee wordt bedoeld dat dit onderzoek aantoont dat innovatie sterk afhankelijk is van het vertrouwen binnen een samenwerking. Macht heeft negatieve impact op dit vertrouwen en daarmee dus ook op de innovatie binnen de samenwerking. Een variabele die als bijvangst van dit onderzoek is verkregen, is de grote impact dat communicatie heeft op het vertrouwen binnen een samenwerking. Op basis van deze resultaten zijn praktische tips opgesteld voor managers in het bedrijfsleven die meer innovatieve kracht willen binnen samenwerkingen met andere organisaties, als suggesties voor vervolg onderzoeken op het gebied van machtsverschillen en innovatie binnen samenwerkingen.
Date of Award12 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Power
  • trust
  • innovation
  • SME

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'