De Samenhang tussen Feedbackoriëntatie van Docenten in het hbo en de Gedeelde Conceptie van Feedbackcultuur.

Translated title of the thesis: The Coherence between Feedback Orientation of Teachers in Higher Education and the Shared Conception of Feedback Culture.
  • Mirjam Straatman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het Nederlands hoger beroepsonderwijs (hbo) is steeds meer aandacht voor het bewerkstelligen van een feedbackcultuur. Uit onderzoek is gebleken dat een hoge feedbackoriëntatie een positieve invloed heeft op de feedbackcultuur en andersom. Daarnaast wordt in veel verandermodellen een gedeelde visie op feedbackcultuur van het betrokken team als uitgangspunt van een succesvol implementatieproces genoemd. Onderzoek naar hoe een feedbackcultuur binnen het hoger onderwijs te bewerkstelligen is en welke rol feedbackoriëntatie daarbij speelt, is echter nog schaars. De onderzoeksvraag van deze studie luidde: wat is de samenhang tussen de feedbackoriëntatie van docenten in het hbo en de teamconceptie van het begrip feedbackcultuur? De hypothese was dat feedbackoriëntatie van individuele docenten van invloed is op de deelconcepten die het team aanduidt van feedbackcultuur. Daartoe werd van 77 hbo-docenten de feedbackoriëntatie gemeten, van de acht teams waartoe deze docenten behoorden de teamconcepties van feedbackcultuur verzameld en werden zes docenten geïnterviewd. Er werd geen bewijs gevonden voor samenhang tussen individuele feedbackoriëntatie en teamconcepties van feedbackcultuur: verschillen in teamconcepties konden niet verklaard worden door de samenstelling van het team met betrekking tot de feedbackoriëntatie van de individuele deelnemers. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat bij bewerkstelliging van een feedbackcultuur feedbackoriëntatie nuttig is voor het individu, maar niet op teamniveau. Daarnaast helpen resultaten van dit onderzoek bij het doorontwikkelen van een tool die op hbo-instellingen ingezet kan worden ten einde een feedbackcultuur te creëren.
Date of Award25 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorMartijn J. M. Leenknecht (Supervisor) & Desiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • feedbackcultuur
  • feedbackoriëntatie
  • hoger beroepsonderwijs
  • mixed methods onderzoek

Cite this

'