De Samenhang Tussen Sensorische Prikkelverwerking en Leraar-Leerling-Interactie en de Mediërende Rol van Gedragsproblematiek.

Translated title of the thesis: The Relationship Between Sensory Stimulus Processing and Teacher- Pupil-Interaction and the Mediating role of Behavioral Problems.
  • Marcia Van der Wens - Gruijters

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Wanneer bij kinderen de sensorische prikkelverwerking niet optimaal verloopt is een goede kwaliteit van leraar-leerling-interactie van belang voor de ondersteuning die nodig is. In voorliggend onderzoek wordt de vermoedelijke samenhang tussen gedrag passend bij een niet-optimale sensorische prikkelverwerking en kwaliteit van leraar-leerling-interactie bij kinderen van acht tot en met twaalf jaar in regulier primair onderwijs onderzocht. Het betreft een observationeel cross-sectioneel design en is uitgevoerd door middel van survey onder basisschoolleerlingen van 8 tot en met 12 jaar (N = 87) en hun ouders. Sensorische prikkelverwerking bleek geen voorspeller te zijn voor lagere kwaliteit van de leraar-leerling-interactie. Wel bleek meer prikkelzoekend gedrag bij leerlingen minder depressieve gevoelens te voorspellen. Een mediërende rol van de mate van depressieve gevoelens op de samenhang tussen prikkelzoekend gedrag en de kwaliteit van de leraar-leerling-interactie werd niet aangetoond. Vervolgonderzoek met een grotere steekproef wordt aangeraden ter verificatie van de afwezigheid van samenhang tussen niet-optimale sensorische prikkelverwerking en de kwaliteit van de leraar-leerling-interactie. Deze uitkomst kan geruststellend zijn voor ouders met zorgen over de ontwikkeling van hun kind met onderwijsbehoeften op het gebied van sensorische prikkelverwerking. Door deze studie kan kennis worden vergroot waardoor leraren adequaat kunnen reageren op gedrag dat te maken heeft met het verwerken van prikkels in de klas.

Date of Award16 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorCéleste Meijs (Supervisor)

Keywords

  • sensorische prikkelverwerking
  • leraar-leerling-interactie
  • gedragsproblemen
  • basisschool

Cite this

'