De Samenhang tussen Sensorische Prikkelverwerking, Executieve Functies en Gedragsproblemen in het Vlaams Secundair Onderwijs.

Translated title of the thesis: The Relation between Sensory Information Processing, Executive Functions and Behavioural Problems in Flemish Secondary Education.
  • Inge Hameryck

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Samenvatting
Zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen pieken en worden meer zichtbaar tijdens de adolescentie. Het leggen van sociale contacten maar ook het leren verloopt daardoor moeizamer. Samenhang tussen zwakke executieve functies en gedragsproblemen alsook tussen sensorische prikkelverwerking en gedragsproblemen werd in eerder onderzoek aangetoond. Of sensorische prikkelverwerking en executieve functies met elkaar interacteren in relatie met gedragsproblemen werd amper onderzocht. Doel van dit onderzoek was nagaan of de samenhang tussen sensorische prikkelverwerking en het vertonen van gedragsproblemen beïnvloed wordt door de sterkte van de executieve functies. Dit werd onderzocht middels een observationeel, correlationeel verklarend design waarbij gebruik werd gemaakt van een gestratificeerde aselecte steekproef. 43 leerlingen deden mee aan dit onderzoek, 42% waren jongens en 58% waren meisjes. De sensorische prikkelverwerking werd gemeten met de Adolescent Adult Sensory Profile (Rietman, 2007). De internaliserende en externaliserende gedragsproblemen zijn gemeten met de Youth Self Report (Verhelst & van den Ende, 2013). De executieve functies werden gedragsmatig gemeten met de Teenage Executive Functioning Inventory (Thorell et al., 2020) en de ESQ-R (Dawson & Guare, 2010). Met multiple regressieanalyses (SPSS 28, IBM) werd een significant verband aan tussen sensorische prikkelverwerking en executieve functies aangetoond. Daarnaast vertoonden jongeren die minder prikkelvermijdend gedrag of meer gebrekkige registratie gedrag vertoonden of een zwakke inhibitie hadden, meer externaliserende gedragsproblemen. Jongeren die meer prikkelvermijdend gedrag stelden vertoonden meer internaliserende gedragsproblemen. Tenslotte bleek de samenhang tussen gebrekkige registratie en externaliserende gedragsproblemen indirect te zijn, deze samenhang werd verklaard door een zwakke inhibitie. Vervolgonderzoek met een grotere steekproef is wenselijk.
Date of Award9 Dec 2022
Original languageDutch
SupervisorCéleste Meijs (Supervisor)

Keywords

  • sensorische prikkelverwerking
  • executieve functies
  • gedragsproblemen
  • adolescentie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'