De schimmige wereld van de ANBI

 • M. Wimmers-Gitz

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Sinds de Geefwet in 2012 heeft een ANBI de mogelijkheid gekregen om naast de algemeen nuttige activiteiten commerciële activiteiten te ontplooien voor het goede doel. De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 in een aantal uitspraken antwoord gegeven op de vraag wanneer sprake is van een commercieel tarief ten aanzien van die commerciële activiteiten. Dit heeft geleid tot de onderstaande onderzoeksvraag: Leiden de huidige voorwaarden voor ANBI-status en fiscale faciliteiten tot oneerlijke concurrentie ? Ter verkrijging of behoud van de ANBI-status dient een instelling (stichting of vereniging) aan formele vereisten te voldoen. Indien de instelling aan deze voorwaarden voldoet, worden bij wet fiscale faciliteiten toegekend. Hierdoor kan een ANBI met commerciële activiteiten in concurrentie treden met ondernemingen in het economisch verkeer. Feitelijke gelijke gevallen dienen fiscaal gelijk te worden behandeld. Er kan dus sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Wanneer dit met enige regelmaat plaatsvindt zou hiervan het gevolg moeten zijn dat de instelling haar ANBI-status en de gunstige faciliteiten kwijtraakt, eventueel met terugwerkende kracht. Gezien de stijging van het aantal ANBI’s en ex-ANBI’s zal afrekening van fiscaal vermogen bij einde ANBI-status zal er toe bijdragen dat het controleapparaat wordt ontlast ten aanzien van toetsing door de Belastingdienst.
  Date of Award18 Sept 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • ANBI
  • fiscale faciliteiten
  • algemeen nuttige activiteiten
  • commerciële activiteiten
  • oneerlijke concurrentie
  • toezicht

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '