De splitsing van het strafproces
: Een onderzoek naar de (on)wenselijkheid van een splitsing van het strafproces vanuit het perspectief van zowel het slachtoffer als de verdachte tegen de achtergrond van de traditionele karakteristieken van het Nederlandse strafrecht

  • Hendrik Peter Adrianus Boogaard

Student thesis: Bachelor's Thesis

Abstract

De doelstelling van dit onderzoek is te trachten meer duidelijkheid te verschaffen over het vraagstuk van het twee-fasen-proces in het strafproces. Zowel in binnen- als buitenland is het een telkens terugkerend onderwerp, waarnaar veel onderzoek wordt verricht en dat uiteindelijk niet leidt tot de invoering ervan. Deze scriptie probeert een antwoord te geven op de vraag of een splitsing van het strafproces vanuit het perspectief van zowel het slachtoffer als de verdachte tegen de achtergrond van de traditionele karakteristieken van het Nederlandse strafrecht (on)wenselijk is.
Date of Award18 Dec 2013
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Open Universiteit: faculties and services
SupervisorWilma Dreissen (Supervisor)

Keywords

  • Slachtoffers in het strafproces

Cite this

'