De taakinvulling van de curator bij de overdracht van patiënten bij het faillissement van een ziekenhuis

  • A Kwaijtaal

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award12 Jul 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'