De theorie en praktijk over projectscopes bij IT-projecten.
: Een onderzoek naar de verschillen tussen de wetenschappelijke literatuur en praktijk over projectscopes bij IT-gerichte projecten.

Translated title of the thesis: The theory and practice about projectscopes in IT-projects: A research into the differences between scientific literature and practice about projectscopes on IT-projects.
  • E. (Evert) Van Loo

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Projectscopes hebben een positief effect op projectsucces. In de projectmanagement literatuur is hier al veel over geschreven, zo zijn er uitgebreide projectmanagement frameworks beschikbaar om een projectmanager te helpen de projectscope op te stellen. Het is echter niet duidelijk of de definitie die de literatuur en deze frameworks geven aan een goede projectscope ook overeenkomt met wat projectmanagers een goede projectscope vinden en wat toegepast wordt in de praktijk. Daarom tracht dit onderzoek een antwoord te bieden op deze vraag en, indien er verschillen zijn, aan te geven wat de oorzaken zijn van deze verschillen.
Door middel van een enquĂȘte bij een groep van projectmanagers en semigestructureerde interviews bij enkele projectmanagers is dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat de definitie van een goede projectscope sterk overeenkomst tussen de literatuur en projectmanagers. De uitvoering van projectscopes in de praktijk blijkt echter veel moeilijker te zijn en volgt niet altijd deze definitie. De semigestructureerde interviews hebben dan ook een uitgebreide lijst van oorzaken opgeleverd die er mogelijk voor kunnen zorgen dat bepaalde onderdelen van een projectscope niet worden opgenomen.
Date of Award2 Feb 2020
Original languageDutch
SupervisorF.J. (Fred) Heemstra (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Projectsucces
  • projectscope
  • projectmanager
  • verschil literatuur
  • oorzaken verschillen
  • projectscope in de praktijk

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'