De toegevoegde waarde van op Blockchain Gebaseerde Systemen voor betrokken stakeholders onderzocht

Translated title of the thesis: De toegevoegde waarde van op Blockchain Gebaseerde Systemen voor betrokken stakeholders onderzocht
  • M Merenciana

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een op blockchain gebaseerd systeem (hierna: BGS) krijgt steeds meer bekendheid binnen organisaties, ketensamenwerkingen en overheden. Om te bepalen of een BGS-oplossing bij een organisatie past is het van belang om te weten wat de toegevoegde waarde van een BGS is, met name de toegevoegde waarde die de betrokken stakeholders belangrijk vinden. Dit helpt een organisatie om op een juiste wijze deze stakeholders te betrekken en te motiveren om een BGS te gebruiken. Uit eerder onderzoek zijn verschillende toegevoegde waarden van BGS bekend, maar niet welke toegevoegde waarde betrokken stakeholders belangrijk vinden. Dit onderzoek geeft daarom antwoord op de volgende hoofdvraag: ‘Welke toegevoegde waarde is belangrijk voor de betrokken stakeholders bij het opstellen van een business case van een BGS’? Tijdens dit onderzoek zijn gedefinieerde categorieën voor stakeholders en toegevoegde waarde gebruikt. Dit onderzoek toont aan dat de volgende categorieën stakeholders het meest benoemd worden: ‘gebruikers’, ‘netwerk management’ en ‘business stakeholders’. Hierbij blijkt dat voor deze top drie categorieën stakeholders ‘procesverbetering & efficiëntie’ als categorie van de toegevoegde waarde het hoogste scoort. Daarna worden de categorieën van toegevoegde waarde ‘innovatie’ en
‘transparant/betrouwbaar’ vaker aangegeven. Voor alle gedefinieerde stakeholderscategorieën zijn verschillende categorieën toegevoegde waarde gevonden en toegelicht in dit onderzoek (hoofdstuk vier).
Date of Award28 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorKees Tesselhof (Supervisor) & Guy Janssens (Supervisor)

Keywords

  • Blockchain gebaseerd systeem (BGS)
  • business case
  • praktijkproef
  • proof of concept (POC)
  • use-case
  • toegevoegde waarden
  • stakeholders

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'