De toegevoegde waarden voor stakeholders van BBS

Translated title of the thesis: The added value for stakeholders of blockchain-based systems
  • B Yalman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek werpt licht op de toegevoegde waarden voor stakeholders van op blockchain gebaseerde systemen (BBS). Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van: “Wat zijn de toegevoegde waarden voor stakeholders van BBS?”. Het onderzoek hanteerde een tweeledige benadering, bestaande uit een systematische literatuurstudie en empirische onderzoek. Het literatuuronderzoek verschafte een definitie voor BBS, terwijl het empirische onderzoek aan de hand van interviews inzicht creëerde in de stakeholders en toegevoegde waarden van BBS. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de implementatie van BBS toegevoegde waardes bieden voor diverse stakeholders, waaronder bedrijven, gebruikers, klanten, de samenleving en regelgevende instanties. Echter, de implementatie van BBS kan ook weerstand ondervinden, wat benadrukt dat het van belang is dat stakeholders begrip en inzicht hebben in de toegevoegde waarden van BBS. Deze studie draagt bij aan het begrip van BBS, stakeholders en toegevoegde waarden van BBS, met aanbevelingen voor praktische toepassing en toekomstig onderzoek. Dit onderzoek fungeert als bron voor degenen die geïnteresseerd zijn in de relaties van toegevoegde waarden voor stakeholders van BBS.
Date of Award9 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorKees Tesselhof (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • stakeholders
  • added value
  • Blockchain-based systems
  • blockchain

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'