De toekomst van box 3
: Over de vraag of het box 3-stelsel in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod en onderzoek naar de vervangbaarheid van het (huidige) box 3-stelsel door een alternatief stelsel in de toekomst.

Translated title of the thesis: The future of box 3 (Dutch capital gains tax): About the question whether the Dutch capital gains tax is contrary to the right to property and the principle of non-discrimination and which system can replace the box 3 system in the future.
  • R.J. Wijnmalen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht of het box 3-stelsel in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Daarnaast is onderzocht of er een stelsel bestaat, dat het box 3-stelsel kan vervangen. Vervolgens is nagegaan of het Duitse vermogenswinstbelasting stelsel als bron van inspiratie kan dienen voor het vormgeven van een toekomstig box 3-stelsel. Tenslotte volgt een conclusie en worden aanbevelingen aangereikt.
In deze scriptie wordt de conclusie getrokken dat het box 3-stelsel in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod.
Zowel het vermogenswinstbelasting- als het vermogensaanwasbelasting stelsel zijn beter dan het huidige box 3-stelsel. Beide systemen zijn niet in strijd met artikel 1, EP, EVRM en artikel 14 EVRM. Daarnaast zijn beide systemen rechtvaardiger omdat werkelijke inkomsten worden belast. Mijn voorkeur gaat uit naar een vermogenswinstbelasting. De belastingheffing kan worden gekoppeld aan een transactie en is daardoor is de grondslag duidelijk. Er wordt geen belasting geheven over ‘papieren’ winsten. De meeste ontwikkelde landen maken gebruik van dit stelsel. Bij het optuigen van een nieuw stelsel kan over de grens worden afgekeken wat wel en niet werkt.
Het Duitse stelsel kan als bron van inspiratie dienen voor een alternatief stelsel voor het Nederlandse box 3-stelsel.
Date of Award17 Jan 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • box 3
  • artikel 1, EP, EVRM
  • artikel 14 EVRM
  • vermogenswinstbelating
  • vermogensaanwasbelasting
  • vermogenswinstbelasting Duitsland

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'