De toepassing van gespreid leren, afwisseling van oefentypes en zelfverklarend leren in Nederlandse rekenmethodes voor de basisschool.

Translated title of the thesis: Application of distributed practice, interleaved practice and self-explanation in Dutch mathematics schoolbooks in primary school.
  • Michael Schellevis

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit beschrijvende en exploratieve onderzoek wordt een kwantitatieve content-analyse gebruikt om een Nederlandse rekenmethode voor de basisschool te onderzoeken op de toepassing van drie effectieve didactische strategieën voor het rekenonderwijs: distributed practice (het spreiden van leerstof in de tijd), interleaved practice (het afwisselen van diverse soorten opdrachten binnen één leermoment) en self-explanation (het aan jezelf kunnen uitleggen waarom een procedure of construct zo werkt en goed of fout is). Het doel van dit onderzoek is om te kijken in welke mate en op welke wijze deze leerstrategieën in Nederlandse rekenmethodes voor het basisonderwijs voorkomen. Hiervoor is een representatieve rekenmethode onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat 8,8% van de opgaven de strategie interleaved practice bevat en dat de strategie self-explanation binnen 1,2% van de opgaven voorkomt. Hieruit wordt geconcludeerd dat de geanalyseerde rekenmethode deze strategieën in lage mate bevat. Daarnaast blijkt voor distributed practice dat deze strategie bij alle lesdoelen wordt waargenomen, waarbij variatie is waargenomen in zowel de spreiding door de tijd en het aantal oefenmomenten. Geconcludeerd wordt dat alle onderzochte strategieën in de methode voorkomen, maar self-explanation en interleaving in beperkte mate. Met behulp van aanvullend onderzoek zou kunnen worden gekeken op welke plaatsen binnen de methode het gebruik van de strategieën op hun plaats zou zijn.
Date of Award3 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • Effectieve didactische strategieën
  • rekenonderwijs
  • content-analyse

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'