De traceerbaarheid van de uitzonderingen in de bedrijfsregels op het privacy domain

Translated title of the thesis: Providing traceability of the exception in business rules for the privacy domain
  • K C Lim

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De overheid stelt wetten en regels op waar burgers en bedrijven zich aan moeten houden. Deze wetten moeten breed van toepassing zijn op verschillende situaties. Om dit mogelijk te maken worden wetten zo geschreven dat deze breed toepasbaar moeten zijn. Dit heeft als keerzijde dat er uitzonderingen zijn in de wet voor een specifieke situatie. Door de verschillende uitzonderingen op de wet is het niet altijd inzichtelijk voor de burger, hoe er tot een bepaald besluit is gekomen. Om inzicht te geven in dit proces, zal dit proces traceerbaar gemaakt moeten worden. De reference architecture for traceability, heeft als doel om regels en wetten traceerbaarder te maken in de bedrijfsregelsystemen, om zo inzicht te verkrijgen in de toepassing ervan. De traceerbaarheid is van belang omdat bedrijven en instellingen zich moeten houden aan wetten vanuit de overheid. Door het gebruik van illustratieve scenario’s zal worden geëvalueerd, in hoeverre de reference architecture for traceability toepasbaar is op de wetten en regels die zijn beschreven in de privacywet. Voor het uitwerken van de illustratieve scenario’s zal de software Protégé gebruikt worden en zal worden ge-evalueert hoe en in hoeverre de toepassing van de privacywet inzichtelijk kan worden gemaakt.
Date of Award29 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorLloyd Rutledge (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

Keywords

  • Business Rule Traceability
  • uitzonderingen
  • GDPR
  • Right to be forgotten
  • Semantic Web
  • CNL

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'