De uitdagingen bij het starten met Data Governance
: Een exploratief onderzoek in de pensioensector naar opstartcriteria en factoren die deze start beïnvloeden

  • L. Roza

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het Nederlandse pensioenstelsel staat voor een paradox. Al jaren in de top van beste stelsels ter wereld en toch aan de vooravond van grote veranderingen. Pensioenen zijn niet meer waardevast, waardoor het vertrouwen in het stelsel is aangetast en pensioenuitvoeringsorganisatie worstelen om te kunnen blijven voortbestaan. Om te kunnen blijven voortbestaan en het vertrouwen terug te winnen speelt data en da-takwaliteit een steeds belangrijker rol. Om het belang van data betekenis te geven is het belangrijk dat duidelijk is welke beslissingen genomen moeten worden en wie die beslissingen moet nemen. Data Go-vernance zorgt hiervoor. Organisaties hebben moeite te starten met Data Governance. Er zijn geen alge-meen toepasbare raamwerken om Data Governance te starten of implementeren. Dit onderzoek toetst een aantal criteria die relevant zijn bij de start van een Data Governance programma en factoren die mo-gelijk negatief (bedreigingen) of positief (kansen) van invloed zijn op deze start. Hierbij is een deductieve onderzoeksaanpak gehanteerd.
De algemene conclusie is dat de criteria toepasbaar zijn in de pensioensector en de factoren invloed uit-oefenen op een aantal van deze criteria. Voordat gestart wordt met de uitvoering van een Data Gover-nance programma moet voor het management de toegevoegde waarde voldoende duidelijk zijn.
Date of Award20 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (External assessor) & Rob Kusters (Examiner)

Keywords

  • Data Governance
  • Data Management
  • beïnvloedende factoren
  • bedreigingen
  • kansen
  • pensioensector
  • start Data Governance programma

Cite this

'