De uitdagingen van digitale uitputting

: EEN ONDERZOEK NAAR DE JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR HET TWEEDEHANDS VERHANDELEN VAN E-BOOKS

  • S Hoogstrate

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Uit artikel 12b Auteurswet blijkt dat auteursrechten uitgeput zijn zodra een exemplaar van een werk
voor de eerste maal in het verkeer is gebracht (de “uitputtingsleer”). Aan de hand van
literatuurstudie is onderzocht of deze uitputtingsleer eveneens toepasbaar is bij tweedehands
verhandeling van e-books. Hiervoor wordt een uiteenzetting gegeven over wat auteursrechtelijk
beschermde werken zijn en welke exploitatierechten toekomen aan auteursrechthebbenden.
Daarnaast wordt het oorspronkelijke doel van de uitputtingsleer toegelicht en volgt een vergelijking
tussen de interpretatie van de uitputtingsleer in de Auteurswet, de Auteursrechtrichtlijn en de
Softwarerichtlijn. Aan de hand daarvan worden de mogelijkheid om eigendomsrechten te verkrijgen
op e-books en of e-books kunnen kwalificeren als ‘zaak’ in de zin van artikel 3:2 BW besproken.
Vervolgens worden een aantal mogelijkheden gegeven waarop e-books verhandeld zouden kunnen
worden. Dit leidt tot een conclusie waaruit blijkt of de formulering van de uitputtingsleer uit artikel
12b Auteurswet ruimte biedt om ook e-books tweedehands te kunnen verhandelen en welke
aanpassingen noodzakelijk zouden zijn om de auteursrechtelijke bescherming op e-books te waarborgen
Date of Award22 Jan 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorMartine Boonk (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • auteursrechten
  • e-books
  • eigendom
  • uitputtingsleer
  • verhnadeling
  • zaken

Cite this

De uitdagingen van digitale uitputting: EEN ONDERZOEK NAAR DE JURIDISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR HET TWEEDEHANDS VERHANDELEN VAN E-BOOKS
Hoogstrate, S. (Author). 22 Jan 2019

Student thesis: Master's Thesis