De vaststelling van de bijzondere voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling

: Een onderzoek naar de rechtsbescherming van de veroordeelde bij een verschuiving van de beslissingsbevoegdheid van het OM naar de minister

  • Chantal van Aken

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Date of Award16 Jul 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDick van Ekelenburg (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

De vaststelling van de bijzondere voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling: Een onderzoek naar de rechtsbescherming van de veroordeelde bij een verschuiving van de beslissingsbevoegdheid van het OM naar de minister
Aken, C. V. (Author). 16 Jul 2015

Student thesis: Master's Thesis