De vergunningplicht van de Wet natuurbescherming in relatie tot de verplichtingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid Habitatrichtlijn

: De overeenkomsten en verschillen ten opzichte van artikel 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet 1998

  • H.G. Bos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt geanalyseerd of het vergunningenregime van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de uitzonderingen op de vergunningplicht voldoen aan artikel 6 Habitatrichtlijn (HRL). Ook is onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn met het huidige vergunningenregime in artikel 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Er blijken enkele verschillen te bestaan tussen beide vergunningenregimes en de Wnb biedt meer mogelijkheden om activiteiten uit te zonderen van de vergunningplicht dan de Nbw 1998. Verder is de Wnb meer dan de Nbw 1998 in overeenstemming met de verplichtingen van artikel 6 HRL. Het gaat om drie aspecten die onder de Wnb beter zijn gewaarborgd. Daarnaast blijkt dat het vergunningenregime en de uitzonderingen in de Wnb in overeenstemming zijn met artikel 6, derde en vierde lid HRL. Wel kan in bepaalde gevallen de uitzondering op de vergunningplicht van de Wnb voor ‘bestaand gebruik’ leiden tot strijdigheid met artikel 6, tweede lid HRL. Om dit mogelijke probleem te voorkomen kan de wetgever ervoor kiezen om ‘bestaand gebruik’ niet langer uit te zonderen van de vergunningplicht in de Wnb.
Date of Award2 Jun 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Karianne Albers (Examinator)

Cite this

De vergunningplicht van de Wet natuurbescherming in relatie tot de verplichtingen van artikel 6, tweede, derde en vierde lid Habitatrichtlijn: De overeenkomsten en verschillen ten opzichte van artikel 19d, eerste lid Natuurbeschermingswet 1998
Bos, H. G. (Author). 2 Jun 2016

Student thesis: Master's Thesis