De veroordeling van Ad K. door de schredder?
: Een kritisch onderzoek naar de veroordeling van Ad K. waarin de overwegingen van de rechtbank en het hof inzichtelijk worden gemaakt en waarin getoetst wordt of de inzet van de Mr. Big-methode voldoet aan het nemo tenetur-beginsel.

Translated title of the thesis: The conviction of Ad K. through a chipper?
  • K. van den Oever-Treuren

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is onderzoek verricht naar de veroordeling van Ad K. waarin de overwegingen van de rechtbank en het hof inzichtelijk zijn gemaakt en waarin getoetst is of de inzet van de Mr. Big methode voldoet aan het nemo tenetur-beginsel vervat in artikel 6 EVRM.
Het beginsel kan in het gedrang komen indien de keuzevrijheid om te verklaren wordt ondermijnd door middel van dwang en misleiding.
Ad is niet gehoord voor de undercoveroperatie dus zijn proceshouding is niet bekend. Niet alleen de keuzevrijheid van zijn proceshouding is geschonden, maar Ad is in een positie gebracht waardoor de inhoud van zijn verklaring is gestuurd. Het undercovertraject is een intensief traject geweest van 27-10-17 tot en met 26-02-19. De frequentie van contactmomenten is aanzienlijk nu Ad in een sociaal isolement leefde. Patrick heeft een grote invloed op de financiƫle situatie. Er is psychische druk ontstaan. Er is altijd geld, en daarmee kans op vertrek naar Cambodja in het vooruitzicht gesteld waardoor Ad zijn dochter na 11 jaren weer kon zien. Ad was ervan overtuigd dat hij te maken had met een machtige en gewelddadige criminele organisatie die corrupte contacten bij de politie had. Door deze druk en sturende vragen door Patrick heeft Patrick bemoeienis gehad met de inhoud van onderdelen van de verklaringen. Het verkregen materiaal uit het undercovertraject is hoofdbewijs.
Er is sprake van schending van het nemo tenetur-beginsel.


Date of Award13 Mar 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Nemo tenetur-beginsel
  • Mr. Big-methode
  • Artikel 6 EVRM
  • verklaringsvrijheid
  • verhoorsituatie
  • werken onder dekmantel

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'