De Vicieuze Cirkel van ‘Trust’ en Innovatieve Technologie in een Partnership

Translated title of the thesis: The Perpetual Cycle of Trust and Innovative Technology in a Partnership
  • B. (Brahim) Malki El

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om mee te gaan met de snelle technologische veranderingen, gaan organisaties partnerships aan gericht op innovatieve technologie. Een succesvol partnership afsluiten is van groot belang voor zowel klant als leverancier. ‘Trust’ is een van de meest kritische succesfactoren als het gaat om een succesvol partnership. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in hoe een ‘trust-kwaliteitscyclus’ gecreëerd kan worden voor het effectiever maken van samenwerkingsverbanden gericht op technologische vernieuwingen op informatietechnologie (IT) vlak.
Uit dit onderzoek is gebleken alle stakeholders de volgende factoren zeer belangrijk vinden als het gaat om ‘trust’ in een partnership: Nakomen afspraken, Kwaliteit dienstverlening en Transparantie.
Echter, over de overige factoren verschillen de betrokken stakeholders van mening in hoe belangrijk ze dit vinden. De conclusie hier is dat er geen alignement is tussen de verschillende stakeholders over hoe zwaar de factoren meewegen in het bepalen van de mate van ‘trust’. Wel is met dit onderzoek de onderzoeksvraag beantwoord en de ontwerpeisen vastgesteld voor een ‘trust-kwaliteitscyclus’. Het ‘Trust AHP-Model’ blijkt een uitermate geschikte tool om te bepalen welke factoren gebruikt kunnen worden in een ‘trust-kwaliteitscyclus’.
Date of Award4 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • Trust
  • Partnership
  • Innovatieve technologie
  • kwaliteitscyclus
  • succes factoren

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'