De vordering benadeelde partij
: Een onderzoek naar de problemen bij het bepalen van de omvang van de civielrechtelijke schadevergoeding in de strafprocedure

Translated title of the thesis: The victim’s civil damages claim: an examination of the issues in determining the extent of the injured party’s civil damages in criminal proceedings.
  • D. Vrolijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek gaat in op de wijze waarop de omvang van de civielrechtelijke schade van slachtoffers door de strafrechter beoordeeld dient te worden in het strafproces. De Hoge Raad heeft in 2019 in het Overzichtsarrest vastgesteld welke civielrechtelijke regels gehanteerd dienen te worden door de strafrechter bij het beoordelen van de omvang van de schade van de vordering benadeelde partij. Uit het Overzichtsarrest, het Wetsvoorstel Innovatie Strafvordering en de literatuur blijkt dat er zich meerdere problemen voordoen bij het beoordelen van de omvang van de schade van de vordering benadeelde partij. Voornamelijk bij zaakschade, materiele letselschade, immateriële schade bij aantasting in persoon op andere wijze en shockschade worden de civielrechtelijke regels onjuist toegepast. Dit onderzoek stelt vast hoe deze vormen van schade volgens de Hoge Raad in het Overzichtsarrest beoordeeld dienen te worden en of de richtlijnen van de Hoge Raad adequaat zijn om de huidige problemen op te lossen. Hiernaast kijkt dit onderzoek of het Wetsvoorstel Innovatie Strafvordering en verbeteringsvoorstellen uit de literatuur een (aanvullende) oplossing kunnen bieden.
Date of Award16 Feb 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • vordering benadeelde partij
  • overzichtsarrest
  • wetsvoorstel innovatie strafvordering
  • schadeomvang
  • civielrechtelijke schade
  • slachtoffer

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'