DE WEG NAAR DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ ONGEVALLEN MET AUTONOME AUTO’S

Translated title of the thesis: The road to liability in accidents involving autonomous cars
  • M. Stekelenburg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

‘In hoeverre kan een partij nog aansprakelijk gesteld worden wanneer er een ongeluk ontstaan is waarbij een autonoom rijdende auto betrokken is en hoe zou de eventuele juridische problematiek aangepakt kunnen worden?’
Het wordt voor een slachtoffer lastiger om iemand aansprakelijk te stellen voor zijn schade. Het is niet duidelijk of software een zaak is waardoor de bezitter, houder of fabrikant misschien niet aansprakelijk is. Daarnaast is het lastig om te bepalen wanneer er sprake is van een gebrekkige autonome auto in de zin van art. 6:185 BW. Ook kan het lastiger voor het slachtoffer worden om aan te tonen dat de schade door de autonome auto veroorzaakt is. Om dit op te lossen kan het begrip product aangepast worden zodat software eronder valt, op te nemen dat tenminste ‘meer dan uitmuntende rijvaardigheid’ verwacht mag worden en door een ‘logging-by-design’ verplichting op te nemen en het slachtoffer het voordeel van de twijfel te geven. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd door gedragscodes op te stellen, een verplichte autonome auto risicoverzekering in te voeren én door de wetgeving aan te passen.
Date of Award3 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Aansprakelijkheid
  • Autonome auto
  • Zelfrijdende auto
  • Software
  • Gebrek
  • Bewijs

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'