De weg naar een organisatie brede verandering
: De voorspelbaarheid van ERP-implementatiesucces

Translated title of the thesis: The path of an organization-wide change: The predictability of ERP-implementationsuccess
  • J van der Lely

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee in een vroegtijdig stadium het succes van een ERP-implementatie kan worden voorspeld aan de hand van het verandervermogen ‘organisational change capacity’ en de daarop afgestelde veranderaanpak ‘change process’. Hiervoor is een diagnostisch instrument uit de literatuur gebruikt waarbij het verandervermogen gedurende het veranderproces kan worden gemeten. De organisatiekenmerken zijn het vertrekpunt voor een verandering en bepalen in hoeverre een organisatie klaar is voor een ERP-implementatie (ERP-readiness). In het daarop volgende veranderproces kan middels een handige of juist onhandige veranderaanpak het aanwezige verandervermogen worden beïnvloed. In de praktijk is vervolgens dit gedachtegoed getoetst door het uitzetten van een gestructureerde vragenlijst en het houden van diepte-interviews bij twee caseorganisaties. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat organisaties met een lage ERP-readiness alsnog succesvol kunnen zijn wanneer onhandige elementen in de veranderaanpak worden geadresseerd en omzeild. Het voorspellen van succes kan op basis van elementen van de veranderaanpak, dit is wanneer de verandering zich in het stadium van het veranderproces bevindt. Daarmee kan worden geconcludeerd dat het diagnostische instrument valide is voor het meten van verandervermogen en ERP-implementatiesucces.
Date of Award18 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorRemco Schimmel (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • ERP
  • ERP-implementatiesucces
  • verandervermogen
  • veranderaanpak

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'