De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en de gevolgen voor de geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouder

Translated title of the thesis: The Act on excessive borrowing from an own company and the consequences for the emigrated substantial interest holder
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. Het doel van deze wet is om het onbelast lenen van de eigen vennootschap te beperken en te ontmoedigen. Als het totaal van de lening meer dan € 700.000 bedraagt, wordt het deel van de lening dat boven dit bedrag uitkomt in aanmerking genomen als een fictief regulier voordeel en dit wordt belast in box 2. Belastinguitstel boven dit bedrag is geen optie meer en het risico op belastingafstel neemt af.

De gevolgen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap voor geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders zijn dat zij bij het sluiten van een excessieve lening belast zullen moeten worden door een fictief regulier voordeel in aanmerking te nemen. Belastingheffing over fictief regulier voordeel op grond van een belastingverdrag is momenteel echter nog niet mogelijk omdat deze heffingsbevoegdheid in belastingverdragen niet is opgenomen. Om belasting te kunnen heffen over fictief regulier voordeel bij geëmigreerde aanmerkelijkbelanghouders, zal dan ook nog iets moeten veranderen. Onderzocht zal moeten worden of de heffingsbevoegdheid alsnog in belastingverdragen kan worden opgenomen.
Date of Award24 Feb 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • excessief
  • lenen
  • vennootschap
  • aanmerkelijkbelanghouder
  • inkomstenbelasting
  • emigratie

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'