De Wet Middelenonderzoek Geweldplegers. Risicofactoren voor geweld

  • I.D. Knopert-Mostert

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De wet Middelenonderzoek Geweldplegers geeft de politie de bevoegdheid om geweldplegers te testen op het gebruik van alcohol en drugs. Het doel hiervan is om het middelengebruik als een afzonderlijke factor in de sanctieoplegging bij geweldsmisdrijven te betrekken. In deze masterthesis is onderzocht welke indicatoren kunnen worden geformuleerd om de causaliteit tussen het middelengebruik en het geweld vast te stellen. Dit is gedaan middels een multidisciplinair onderzoek; hoe kunnen de aspecten die een rol spelen bij de strafrechtelijke bepalingen van causaliteit samengaan met de aspecten die vanuit de gedragswetenschappen een rol spelen. Gedragswetenschappelijke onderzoek wijst uit dat, bij de mogelijke correlatie tussen het middelengebruik en geweldpleging, de rol van het alcohol en/of drugsgebruik discutabel is. Daarnaast zijn er andere risicofactoren zijn voor geweld. Het enkel toepassen van de strafrechtelijke causaliteit is onvoldoende om het oorzakelijk verband tussen het middelengebruik en het geweld vast te stellen. Afhankelijk van de mate van het verband tussen het middelengebruik en het geweld √©n afhankelijk van de persoonlijke en/of contextuele omstandigheden van de geweldpleger, kan de strafmaat leiden tot een persoonsgerichte aanpak gericht op gedragsbe√Įnvloeding.
Date of Award29 Jan 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMarelle Attinger (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examinator)

Keywords

  • Wet Middelenonderzoek Geweldplegers
  • Alcohol en/of drugs
  • causaliteit
  • voorzienbaarheid
  • strafrecht
  • gedragswetenschappen

Cite this

De Wet Middelenonderzoek Geweldplegers. Risicofactoren voor geweld
Knopert-Mostert, I. D. (Author). 29 Jan 2019

Student thesis: Master's Thesis