De wet op de politieke partijen in het licht van artikel 11 EVRM: Een balans van politieke vrijheid

Translated title of the thesis: The law on political parties in light of Article 11 ECHR: A balance of political freedom
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De essentie van een democratische rechtsstaat is een uiterst complex en omvangrijk vraagstuk. De afgelopen jaren staat dit onderwerp voortdurend in de schijnwerpers, met name vanwege opkomende partijen die een nieuwe benadering van politiek bedrijven. Het goed functioneren van een democratie vereist dat deze zich aanpast aan veranderingen in het politieke landschap. Dit kan alleen worden gerealiseerd door stevige waarborgen te creëren, daar een democratische rechtsstaat sterk afhankelijk is van grondwettelijke normen. De kernwaarden van de democratische rechtsstaat, zoals periodieke, vrije en geheime verkiezingen, democratische besluitvorming, grondrechten, scheiding van de machten en een onafhankelijke rechtspraak dienen ten alle tijden beschermd te worden. De nieuwe Wet op de politieke partijen moet ervoor zorgen dat de democratische rechtstaat beschermd wordt tegen ondemocratische ideeën. Deze thesis behandelt alle facetten van de nieuwe Wet op de politieke partijen. Daarnaast wordt gekeken of de huidige wet in lijn is met artikel 11 EVRM.
Date of Award8 Dec 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'