De wet ‘verschijningsplicht bepaalde verdachten’: de mogelijke invloed op de rechtspositie van slachtoffer en verdachte.

Translated title of the thesis: The law 'obligation to appear for certain suspects': the possible influence of the legal position of victim and suspect
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Wet uitbreiding slachtofferrechten kent gevolgen voor de rechtspositie van zowel slachtoffers als bepaalde verdachten.
Onderzoeksvraag: In welke mate heeft de wet ‘wet ‘verschijningsplicht bepaalde verdachten’ invloed op de rechtspositie van enerzijds de verdachte en anderzijds van het slachtoffer?
De belangrijkste bevindingen:
1. De huidige wetgeving biedt de rechter al de mogelijkheid om alle verdachten op zitting te laten verschijnen;
2. Het fundament van de wetswijziging is ontoereikend. De nieuwe wet is namelijk gestoeld op een eenzijdige argumentatie, en de wetgever is in de MvT voorbijgegaan aan cruciale literatuur en empirische onderzoeken;
3. De nieuwe wet richt zich op een zeer beperkte groep verdachten. Ergo, de impact van de nieuwe wet is minimaal. Dat ondersteunt de stelling dat een noodzaak tot nieuwe wetgeving lijkt te ontbreken.
Gelet op dit drieluik aan conclusies is de gevolgtrekking dan ook dat de wetgever met deze nieuwe wet een oplossing heeft gemeend te moeten zoeken voor een niet bestaand probleem.
Date of Award18 May 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorAstrid Jordaans - Lindeman (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examiner)

Keywords

  • slachtofferrechten
  • rechtspositie
  • slachtoffer
  • verdachte
  • verschijningsplicht
  • spreekrecht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'