De wolf en de wet natuurbescherming
: Regulering van de wolvenpopulatie in Nederland

Translated title of the thesis: The wolf and the Nature Conservation Act: Regulation of the wolf population in the Netherlands
 • D.B. Pors

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De wolf is weer terug in Nederland. De ene persoon juicht en verwelkomt de wolf, de andere persoon wil zo snel mogelijk van dit roofdier af omdat de wolf zich gedeeltelijk voedt met schapen. Maar deze wilde carnivoor is beschermd in ons land. In de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) staan regels voor de bescherming van dieren en planten en de Wnb biedt mogelijkheden om af te wijken van de bescherming van een dier om ernstige schade aan vee te voorkomen. De vraag is of het mogelijk om op grond van de Wnb de wolf te vangen of te doden zodat deze geen vee meer kan grijpen. Anders gezegd:
  Wat zijn op basis van de Wnb de (on)mogelijkheden om de wolvenpopulatie in Nederland te reguleren?
  Het is zowel voor de wolf als voor Nederland van belang de juridische kaders in kaart te brengen waarbinnen de wolf zich kan en mag bewegen in ons land. Hierbij moet worden gekeken naar het internationale, Europese en Nederlandse natuurbeschermingsrecht (Hoofdstuk 2). In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op welke wijze de wolf beschermd is en welke mogelijkheden er zijn om af te wijken van de beschermingen onder de Habitatrichtlijn. Daarna wordt gekeken naar de situatie onder de Wnb. Voor schade door de wolf en schade beheer wordt in Hoofdstuk 4 een vergelijking gemaakt met schade door de wolf en schadebeheer in Duitsland. Als besluit wordt naast de conclusie ook enige aanbevelingen gegeven (Hoofdstuk 5).

  Date of Award6 Oct 2020
  Original languageDutch
  SupervisorSander Kole (Supervisor) & Rolf Ortlep (Examiner)

  Keywords

  • wolf
  • habitatrichtlijn
  • Wet Natuurbescherming
  • regulering
  • schade
  • vee

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '