Denk eerst klein of denken we te klein?

 • A. Vermaat

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Deze scriptie onderzoekt welke argumenten uit de Europese en Nederlandse rechtsgeschiedenis blijken om consumentenbescherming te rechtvaardigen en in hoeverre deze argumenten voor en tegen rechtvaardiging van consumentenbescherming bruikbaar zijn om een met consumenten vergelijkbare bescherming toe te passen op zzp'ers. Het onderzoek is gedaan aan de hand van een drietal Europese richtlijnen en bijbehorende jurisprudentie over de afgelopen 25 jaar. Argumenten voor rechtvaardiging van consumentenbescherming voor zzp'ers zijn met name te vinden in een tussen contractspartijen bestaande onevenwichtigheid. Argumenten tegen rechtvaardiging zouden gevonden kunnen worden in economische aspecten, gerechtigheid en efficiency van genomen maatregelen. Maar uit het onderzoek blijkt niet dat deze argumenten bij de onderzochte richtlijnen en jurisprudentie een rol hebben gespeeld. Op basis van dit beperkte onderzoek wordt dan ook de voorzichtige conclusie getrokken dat de argumenten voor het rechtvaardigen consumentenbescherming zeer zeker bruikbaar zijn om de rechtspositie van zzp'ers naar een met consumenten vergelijkbaar niveau te brengen.
  Date of Award23 Jun 2017
  Original languageDutch
  Awarding Institution
  • Department of Private Law

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '