Design Thinking in het Hoger Onderwijs.
: Een Group Concept Mapping Studie voor een Gedeeld Denkkader vanuit de Praktijk en de Theorie.

Translated title of the thesis: Design Thinking in Higher Education.: A Group Concept Mapping Study for a Shared Thinking Framework from Practice and Theory.
  • Petra Wildeman - van der Hauw

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

NHL Stenden Hogeschool heeft recent Design Based Education (DBE) ingevoerd. In DBE passen docenten en studenten design thinking (DT) toe bij praktijkvraagstukken. Docenten ervaren handelingsverlegenheid bij het werken vanuit design thinking (DT) en een expliciete visie op de meerwaarde van DT voor studenten en werkveld ontbreekt. Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste inzicht verkrijgen in de praktijkkennis van docenten met betrekking tot toepassen van DT in de DBE-omgeving. Ten tweede een denkkader creëren voor DT in de DBE-omgeving op basis van het theoretisch perspectief van de literatuur en het praktijkperspectief van docenten. Ten derde inzicht verkrijgen in hoe belangrijk en haalbaar elementen zijn van het denkkader voor toepassen van DT in de DBE-omgeving. Om deze doelen te realiseren is Group Concept Mapping (GCM) als onderzoeksmethodiek ingezet. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met de lector DBE en docenten van NHL Stenden. 40 docenten van de Academie Communication en Creative Business (CCB) en 22 docenten van de Academie Primair Onderwijs (APO) voerden de onderzoekstaken uit. De docenten verzamelden DT statements in de brainstormfase. Deze statements zijn aangevuld met gegenereerde DT statements uit de theorie, wat in totaal 125 statements opleverde. De 125 statements zijn in de sorteerfase door 27 docenten van CCB en 16 docenten van APO gesorteerd. 16 docenten van CCB en 18 docenten van APO beoordeelden de statements op belang, 14 docenten van CCB en 13 docenten van APO beoordeelden de statements op realisatie (haalbaarheid). Het resultaat van de daarop uitgevoerde multidimensionale schaalanalyse en de hiërarchische clusteranalyse is een zeven-cluster concept map met de clusters: 1) Rol docent in de DBE-omgeving, 2) Onderzoekend ontwerpen, 3) Iteratief, cyclisch werken, 4) Inzetten Real-life (praktijk)vraagstuk, 5) Leeropbrengst student, 6) Informatie en feedback vergroten expertise student, en 7) (samen)werken in de DBE-omgeving. Deze zeven clusters vormden de aanzet voor het vormen van het gedeelde denkkader. Inhoudelijk leverden de zeven thema’s inzichten in de praktijkkennis van docenten over het toepassen van DT op. Vanuit deze inzichten zijn de uit de literatuur herleide DT statements gevalideerd. Dit leidde tot de conclusie dat er veel overeenkomsten zijn tussen de DT elementen van het gedeelde denkkader en de in de literatuur gevonden DT elementen. Dit onderzoek geeft daarbij informatie over wat voor docenten de belangrijkste en de meest haalbare elementen van het denkkader zijn voor het toepassen van DT in de DBE-omgeving. Het identificeert de rol die deze elementen spelen in het werken vanuit DT. De zeven clusters en de prioritering ervan in termen van belang en realisatie leveren het gedeelde denkkader voor toepassen van DT in de DBE-omgeving op voor de docenten van NHL Stenden.

Date of Award8 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • design thinking
  • group concept mapping
  • hbo
  • praktijkkennis docenten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'