Dient een cookie het goede doel?

Translated title of the thesis: Cookies for a good cause?
  • M (Minke) Postma

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoe transparant is het gebruik van cookies op de websites van goede doelen? Hoe verhoudt dit zich met het dalend vertrouwen van donateurs over het zorgvuldig omgaan met privacy data? En met de privacy paradox? Bij het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zijn de voorschriften voor het gebruik van trackingcookies op websites van organisaties aangescherpt. In deze scriptie wordt onderzocht hoe AVG-compliant 181 erkende Nederlandse goede doelen organisaties zijn met betrekking tot het cookiegebruik. De goede doelen in de sectoren: Gezondheid, Internationale hulp en mensenrechten, Religie en levensbeschouwing, Natuur en milieu zijn onderzocht. Het betreft een empirisch, kwantitatief onderzoek. De vereisten van de AVG met betrekking tot trackingcookies en transparantie is vertaald naar een cookiekwaliteitsscore. Deze cookiekwaliteitsscore is een indicator voor de mate van zorgvuldigheid in de omgang met privacygegevens door de organisatie. De onderzoeksresultaten tonen aan dat veel goede doelen gebruik maken van trackingcookies maar dat geen van de onderzochte organisaties volledig voldoen aan de vereisten voor het gebruik van deze cookies. Dit biedt mogelijkheden om de zorgvuldigheid en transparantie te vergroten om daardoor mogelijk het vertrouwen van donateurs over het zorgvuldig omgaan met privacy data terug te winnen.
Date of Award6 Sept 2020
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Rachelle Bosua (Co-assessor)

Keywords

  • AVG
  • Privacy
  • Cookies ePrivacy Verordening
  • personal data
  • data protection
  • goede doelen privacy paradox
  • NGO’s

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'