Digitaal notariaat
: Wat betekent het invoeren van digitale leverings- en hypotheekakten voor de consumentenbescherming en de zorgplicht van notarissen?

Translated title of the thesis: DIGITAL NOTARY SERVICES: What does the introduction of digital delivery- and mortgage deeds mean for consumer protection and the duty of care of notaries?
  • D.J.P.M. Lamkin

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

‘Wat betekent het invoeren van digitale leverings- en hypotheekakten voor de consumentenbescherming en de zorgplicht van notarissen?’
Het concept wetsvoorstel ‘online oprichting besloten vennootschappen’ en de tijdens COVID-19 ingevoerde spoedwet wordt als kader gebruikt, omdat beide wetten digitaal passeren van notariële akten op eigen manier mogelijk maken. De geadviseerde ‘Titel Va. De elektronische notariële akte’ in de Wna voert noodzakelijke wetswijzigingen van artikelen 156 Rv, 227a lid 2 BW, 41 en 43 Wna door met waarborging van de consumentenbescherming en de zorgplicht van de notaris. Tevens heeft dit geen gevolgen voor de rechtszekerheid en rechtsbescherming.
De vereisten uit artikel 3:84 lid 1 BW (geldige levering, geldige titel en beschikkingsbevoegdheid) en de criteria uit Wna, Vgb, de Kadersterwet en Registratiewet blijven van toepassing. Rechtsvergelijkend onderzoek toont dat Belgische en Nederlandse wetgeving op dit gebied vergelijkbaar zijn. De digitale behoeften van de consument zal na COVID-19 blijven.
De vraag is niet of digitaal passeren van notariële leverings- en hypotheekakten de nieuwe toekomst wordt, maar wanneer deze ‘toekomst’ gerealiseerd gaat worden.
Date of Award12 May 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • notriaat
  • digitaal
  • leveringsakten
  • hypotheekakten
  • consumentenbescherming
  • zorgplicht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'