Digitaal welzijn in een digitale werkomgeving met meerdere vestigingen: een exploratieve studie

Translated title of the thesis: Digital wellbeing in a digital work environment with multiple branch offices: an exploratory study
  • R. Ramaekers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door COVID-19 zijn organisaties verplicht om werknemers te laten telewerken. Deze verplichting heeft ervoor gezorgd dat organisaties een verplichte digitale transformatie moesten ondergaan. Hechte kleine organisaties met veel sociaal en face-2-face contact dienden uitsluitend digitaal te gaan communiceren en werken. Er is in de literatuur weinig bekend wat deze verplichte transitie doet met het welzijn van werknemers en welke individuele behoeftes deze medewerkers hebben in een digitale werkomgeving. Verder is er in eerdere onderzoeken nog niet gekeken naar het gevolg van deze manier van werken op het digitale welzijn. Met een kwalitatief exploratief onderzoek wordt getracht deze onbekendheden in de literatuur verder te onderzoeken. Getracht wordt antwoord te geven op de centrale hoofdvraag hoe de digitale werkomgeving het digitale welzijn van medewerkers in een kleine hechte organisatie beïnvloedt.

Het onderzoek toonde aan dat relaties en netwerken binnen een kleine hechte organisatie met meerdere vestigingen juist veelvuldig veranderen als het gevolg van het veelvuldig telewerken. Een tweede bevinding was dat er meer managementinvesteringen nodig zijn in middelen om interacties tussen medewerkers te laten plaatsvinden buiten de formele interactie. Het management moet ondersteuningsmechanismen bieden om ervoor te zorgen dat digitaal huiswerk positieve resultaten heeft voor alle relaties binnen de organisatie, ongeacht de werkplek, terwijl het management ook moet investeren in tools die de netwerkbanden tussen thuis- en kantoormedewerkers van teams binnen en tussen meerdere vestigingen in stand houden.
Date of Award16 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Digitaal welzijn
  • digitale sociale werkomgeving
  • sociaal welzijn
  • medium en kleine bedrijven (MKB) en telewerken

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'