Dilemma’s door Enterprise Social Media bij kennisdeling in telewerk

Translated title of the thesis: Dilemmas due to Enterprise Social Media by knowledge sharing in telework
  • J. van Grieken

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het ontstaan van dilemma’s door gebruik van Enterprise Social Media (hierna ESM) bij kennisdeling in telewerk. ESM-gebruik is vanuit het affordance-perspectief bestudeerd, om te verklaren welke factoren invloed hebben op het ontstaan van dilemma’s bij kennisdeling in verschillende telewerkcontexten. Dit kwalitatieve onderzoek is gebaseerd op een enkelvoudige embedded casestudy en semigestructureerde interviews bij telewerkers van een Nederlands softwarebedrijf. De onderzoeksresultaten laten zien dat dilemma’s tot stand komen wanneer telewerkers zich willen focussen op eigen werkzaamheden, twijfelen of kennis goed wordt geïnterpreteerd of denken dat kennis niet relevant is voor anderen. Daarnaast kunnen het soort werk, de aanwezigheid van andere personen in de werkomgeving en telefoonkosten invloed hebben op het ontstaan van dilemma’s. Concluderend komen dilemma’s binnen telewerkcontexten in verschillende mate voor, en ontstaan door botsing tussen de affordances van ESM, het doel van telewerkers en de eigenschappen van telewerkcontexten. Dit onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke kennis over technologiegebruik door werknemers met andere doelen in verschillende contexten. Bovendien worden bedrijven ondersteund om kennisdeling van telewerkers te verbeteren door inzichtelijk te maken welke factoren invloed hebben op het ontstaan van dilemma’s door ESM-gebruik bij kennisdeling in verschillende telewerkcontexten.
Date of Award3 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Tim Huygh (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Social Media
  • dilemma’s
  • affordances
  • telewerk
  • kennisdeling
  • softwarebedrijven

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'