Dimensies voor het beoordelen van product-succes bij ERP-implementatieprojecten

Translated title of the thesis: Dimensions for assessing product-success in ERP-implementation projects
  • Niels Hagen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties staan voor een uitdaging bij het beoordelen van het succes van ERP-implementatieprojecten, wat het lastig maakt om investeringen te rechtvaardigen. Een van de redenen is het gebrek aan kennis hoe product-succes van een ERP-systeem wordt gemeten. Er ontbreekt consensus over welke dimensies zinvol en toepasbaar zijn voor het beoordelen van het product-succes. Dit artikel heeft tot doel om zinvolle en toepasbare dimensies van product-succes bij ERP-implementatieprojecten te identificeren.
Met behulp van design science zijn dimensies ontwikkeld op basis van indicatoren voor product-succes uit wetenschappelijke literatuur. Vervolgens is een meetinstrument ontwikkeld en toegepast in een case study om dimensies te evalueren. De zinvolheid en toepasbaarheid van dimensies zijn bevestigd en indien nodig aangepast. Belangrijke resultaten zijn de vastgestelde dimensies, een meetinstrument voor product-succes en de introductie van het abstractieniveau aspecten voor het beoordelen van product-succes.
De geïdentificeerde dimensies zijn System Quality, Information Quality, System Usage, User Experience, Internal Business Value en External Business Value. Het meetinstrument kan verder worden verbeterd en gevalideerd in toekomstig onderzoek. Bovendien is er een methode ontwikkeld waarbij individuele beoordelingen worden besproken in groepssessies om meer inzicht te krijgen in het product-succes. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor organisaties die streven naar een beoordeling van ERP-implementaties.
Date of Award2 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • ERP-implementatie
  • ERP-systeem,
  • product-succes
  • dimensies

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'