Doelgerichte besluitvorming in de publieke sector bij thuiswerken

  • A. van Duijvenbode

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als gevolg van de maatregelen om de Coronapandemie te bestrijden wordt sinds maart 2020 vanuit huis gewerkt. Ook besluitvormingsprocessen vinden daardoor decentraal plaats. Maar welke invloed heeft het werken vanuit huis op de kwaliteit van de besluitvorming? Hiernaar is onderzoek gedaan in de uitvoeringsorganisatie DUO door middel van het uitzetten van een enquête, het uitvoeren van een documentatieonderzoek en het afnemen van interviews. Uit de uitkomsten van de enquêtes is gebleken dat er bij thuiswerken een causaal verband is tussen onderling vertrouwen en besluitvorming bij thuiswerken en samenwerking en besluitvorming bij thuiswerken. Uit de interviews blijkt dat bij besluitvorming op afstand vooral het informele en spontane element gemist wordt. Maar ook blijkt dat er voordelen worden gezien zoals het gemak van het organiseren van overleggen. Binnen de organisatie bleken reeds voorafgaand aan de periode van thuiswerken veel digitale bronnen en systemen voor de ondersteuning van werkzaamheden beschikbaar te zijn waardoor het delen van kennis niet beïnvloed is door het werken op afstand. Ook de herleidbaarheid van beslissingen wordt nauwelijks beïnvloed door het thuiswerken.
Date of Award5 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Ben Roelens (Supervisor)

Keywords

  • Digitale besluitvorming
  • Good Governance
  • doelgerichte besluitvorming
  • besluitvorming in de publieke sector
  • methoden en technieken voor de ondersteuning van besluitvormingsprocessen
  • besluitvorming vanuit huis

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'