Dossier groene IT: een volwassenheidsmodel voor milieuherstel
: Een detector voor de verzekeringssector

Translated title of the thesis: Dossier green IT: a maturity model for environmental recovery: A detector for the insurance industry
  • A. Gjaltema-van den Belt

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is een groen IT-volwassenheidsmodel voor verzekeraars ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek. De basis hiervoor zijn het SURF Green ICT maturity model van Hankel (2015) en het Green ICT Readiness framework van Molla et al. (2011). Het model bestaat uit vier domeinen: groene IT in de organisatie, vergroenen van IT, vergroenen van bedrijfsprocessen en vergroenen van primaire processen van verzekeraars. In het laatste domein zijn er componenten opgenomen die specifiek voor de verzekeringssector zijn. Het model is gevalideerd tijdens een casestudy door middel van semigestructureerde interviews met experts van een verzekeringsmaatschappij. Ook is er onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van het model en de stand van zaken van groene IT bij een verzekeraar. Het model blijkt na enige aanpassingen valide en bruikbaar. De eerste twee domeinen zijn ‘beheerst’ en het derde en vierde domein zijn beiden ‘beheerd’. Er wordt onder andere aanbevolen het ontwikkelde volwassenheidsmodel te gebruiken als een tool om de stand van zaken te meten en om inzichtelijk te maken waar het verbeterpotentieel zit. Daarnaast zullen de verschillende aanpassingen moeten worden gevalideerd en zal er vervolgonderzoek moeten worden uitgevoerd naar het tweede domein aangezien de experts daar onvoldoende kennis van hadden.
Date of Award24 May 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Anda Counotte - Potman (Supervisor)

Keywords

  • Groene IT
  • Green IT
  • Green IS
  • volwassenheidsmodel
  • maturity model
  • verzekeringssector
  • insurance

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'