Draagt introductie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste bij aan finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht?

  • M.J.M. Blankvoort

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste is sinds de invoering in het gehele bestuursrecht in 2013 veelvuldig toegepast. Het vereiste is volgens de wetgever ingevoerd om bij te dragen aan finale geschilbeslechting. Onderzocht is of hiervan sprake is binnen het domein van het omgevingsrecht. Uit het onderzoek van de jurisprudentie blijkt de hoogste bestuursrechter een voorkeur heeft voor het eerst beoordelen of sprake is van bestuursrechtelijke relativiteit. Hierdoor wordt niet duidelijk of een bestreden besluit in aanmerking zou komen voor (gedeeltelijke) vernietiging, indien van relativiteit geen sprake zou zijn. Er kan dus niet met zekerheid worden gesteld dat introductie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste geleid heeft tot finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht. Er is wel sprake van een sterk vermoeden. Immers, beroepsgronden die voorheen terecht waren voorgesteld moeten nu, indien van relativiteit geen sprake is, ongegrond worden verklaard.
Date of Award24 Aug 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorB├╝nyamin Kaya (Supervisor) & Sander Kole (Examinator)

Cite this

Draagt introductie van het bestuursrechtelijke relativiteitsvereiste bij aan finale geschilbeslechting in het omgevingsrecht?
Blankvoort, M. J. M. (Author). 24 Aug 2017

Student thesis: Master's Thesis