Drone aanvallen door de VS in Pakistan: een schending van het fundamentele recht op leven?

: Een onderzoek naar de naleving van het fundamentele recht op leven bij de uitvoering van drone aanvallen door de Verenigde Staten in Zowi Sidgi, Pakistan

  • R. de Goijer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie heeft onderzocht of een specifiek aangeduide drone aanval bij het Pakistaanse dorpje Zowi Sidgi in strijd was met artikel 6 IVBPR waarin het recht op leven is vastgelegd. Eerste tussenconclusie in het onderzoek was de vaststelling dat het IVBPR extra territoriale werking heeft onder de voorwaarde dat een verdragsstaat (lees: Verenigde Staten) in een andere staat jurisdictie uitoefent. Deze voorwaarde stelde de scriptie voor een tweeƫrlei opgave. Ten eerste om aan te tonen dat er bij een willekeurige drone aanval sprake kan zijn van een uitoefening van jurisdictie. Ten tweede om te onderbouwen dat er bij deze specifieke drone aanval bij Zowi Sidgi sprake was van uitoefening van jurisdictie. Deze onderbouwing werd gevonden in de jurisdictiegronden gebaseerd op het nationaliteit -en beschermingsbeginsel. Vervolgens heeft het onderzoek zich geconcentreerd op de reikwijdte van het recht op leven in de context van artikel 6 IVBPR. Het onderzoek identificeerde drie voorwaarde die een afwijking van het recht op leven mogelijk maken. A. onmiddellijk (levens)gevaar B. noodzakelijke verdediging C. proportionele verdediging Toetsing resulteerde in de eindconclusie dat bij de drone aanval bij Zowi Sidgi geen enkele van deze voorwaarden is vervuld en dat de aanval in strijd is geweest met artikel 6 IVBPR.
Date of Award8 Sep 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorWendy Guns (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examinator)

Cite this

Drone aanvallen door de VS in Pakistan: een schending van het fundamentele recht op leven?: Een onderzoek naar de naleving van het fundamentele recht op leven bij de uitvoering van drone aanvallen door de Verenigde Staten in Zowi Sidgi, Pakistan
Goijer, R. D. (Author). 8 Sep 2015

Student thesis: Master's Thesis