Drukkende duimpjes
: Een onderzoek naar de verenigbaarheid van het gebruik van bewijsmateriaal, verkregen uit gedwongen biometrische toegangsverschaffing tot een geautomatiseerd werk, met het in het artikel 6 EVRM vervatte nemo tenetur-beginsel

Translated title of the thesis: Critical thumbs: An investigation into the compatibility of the use of evidence obtained from forced biometric access to a computerized work with the nemo tenetur principle enshrined in Article 6 ECHR
  • N.C.J. Tuip

Student thesis: Master's Thesis

Date of Award20 Jun 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'