Duurzame informatieverplichtingen uit Europa: werkbaar voor Nederland?

Translated title of the thesis: Sustainable finance disclosure regulation (sfdr): operable for the Netherlands?
  • C.F. Hamerslag

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Informatieverstrekking aan Nederlandse deelnemers over pensioen moet onder invloed van Europese wetgeving worden aangevuld met informatie over duurzaamheid. De informatieverplichtingen voor Nederlandse deelnemers zijn vastgelegd in de Pw die recent is aangepast op basis van de Wtp; de informatieverplichtingen over duurzaamheid komen voort uit de SFDR. Ik onderzocht op welke wijze de Pw onder invloed van de Wtp is afgestemd op de verplichtingen die voortkomen uit de SFDR. Daaruit bleek dat afstemming tussen de SFDR en de Pw zowel op het niveau van materiƫle informatieverplichtingen als op het niveau van hoofddoelstellingen beperkt plaatsvond. Onder invloed van de Wtp is het belang van activerende informatie over het pensioeninkomen toegenomen; het belang van informatie over duurzaamheid blijft echter secundair. Dit staat in contrast met de vereisten vanuit de SFDR om veel complexe informatie over duurzaamheid te verstrekken. Bij uitvoering leidt dit tot praktische problemen. Toetsing van de vereisten bleek vooralsnog niet realistisch. De vraag of deelnemers handelingsperspectief moeten hebben over het duurzaam beleggingsbeleid van hun pensioenfonds moet verder onderzocht worden.
Date of Award14 Nov 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • SFDR
  • informatieverplichtingen
  • pensioen
  • Wtp
  • Pw
  • duurzaam

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'